مدیریت هوشمند ساختمان کاتالوگ درباره ما تماس باما تازه ها
Home

نانو گلس ، محصول کانادا ، به عنوان عایقی در برابر حرارت ، اشعه مادون قرمز و اشعه ماورای بنفش شناخته می شود و بازده آن حتی از میزان استاندارد کانادا برای محصولات عایق بالا تر می باشد.این محصول که  برای تولید آن از فناوری نانو بهره گرفته شده ، در دانشگاه ها و آزمایشگاه های معتبر کانادا و اروپا مورد تست و بررسی قرار گرفته است.همچنین برای دریافت استاندارد ایران ، در آزمایشگاه اپتیک اصفهان نیز مورد آزمایش و تست قرار گرفته و از تمامی این بنیاد ها گواهی صحت عملکرد ، دریافت کرده است.محلولی بی خـطر ، دوستـدار محیـط زیسـت و از دسته مواد طیف گرین می باشـدکه بر اساس فناوری نانو تولید می گردد . این ماده بخش مادون قرمز نور خورشید که حامل بخش عمده انرژی حرارتی نور می باشد را تا 70% فیلتر می کند . به علاوه بخش ماورای بنفش نور خورشیدکه برای سلامتی چشم و پوست مضر بوده و دارای اثر سـرطان زایی است را تا سقف 90% می تواند فیـلتر کنـد ، به نحوی که کمترین تاثیر محسوس را بر بخش مرئی نور داشته باشد.این ماده روی انواع شـیـشـه ، حتی شـیـشـه های کار شده در منازل و همیـنطور شیشه های خودرو ، به روشی ساده به کار برده شده و در کمتر از 20 دقیقه خشک می شـود . اعمال این پوشش با ممانعت از عبـور تابشی حرارت از شـیـشـه ، هم در تابستان و هم در زمستان ، تاثیر بسزایی در کاهش مصرف انرژی در ساختمان دارد.آزمایشات معتـبر ، نشان داده که اعمال این پوشش روی شـیـشـه های دو جداره ، عمکرد آن را تا 42% ارتقا می بخشد